Ballast

Voor dit soort bekentenissen bestaat geen juiste weg. Ze hebben die nog niet geplaveid & zullen de methode daartoe ook nooit vinden.
Lees dus niet verder, zeker als ’t vermoeden bestaat dat er slechts verkeerde woorden gevonden zullen worden.

Ik heb last van tranen in m’n ogen.
Als ik niet 4 maal daags zou druppelen zou ’t nog erger zijn. Maar dat is vanwege een tegenstrijdigheid: die van te droge ogen waardoor irritatie ontstaat.

Zo gauw er echter moois ontstaat, terug gegraven moet worden in m’n geheugen, &/of mijn zenuwen overwonnen moeten worden, dan druipt ’t óók.
Er bestaat geen controle.

Ik heb dat ook los moeten laten, hoewel ik daar nog niet al te bedreven in ben. Vaak voel ik de dwang dat in te moeten leiden door een excuus. Want je belast een ander. & Dat was juist ’tgeen je wilde vermijden.
Waarbij ik in die laatste zinnen buiten mezelf probeer te treden. Ik wordt je. & Die schijnbaar tegenstrijdige spelling klopt.

’t Is evengoed wat er gebeurt: ik ben er niet, een verborgen dwang tot emotie neemt ’t over. Waar ik controle had, waar ik dacht dat ik was, daar nemen tranen over & lijk ik niet meer bij mezelf te zijn, terwijl ’t traanvocht denkt dat juist ’t tegengestelde waar is.

Men moet vooral niet denken dat dit een continu proces is. Ze komen eerder overwaaien als vlagen. Ze waren er niet, zo opeens zijn ze er wel. Er is geen schuld, alleen ’t moment van 2 dingen die botsen. Dat van in de mond & dat van wat nog gaat moeten komen.
& Op de kruising beslist iets in me dat ’t me net te veel is. Maar ’t lijkt alsof dat mechanisme buiten me staat. Als op een rotonde, waar niet de bestuurders, maar ’t middelpunt draait & onverwachte hoeken toont, waardoor je de verkeerde afslag neemt.

Waarbij ik moet bekennen dat er niet zoiets bestaat als een verkeerde richting. Men gaat een weg, men komt ergens aan. Wat onderweg is meegemaakt is belangrijker dan ’t punt waar men is aangekomen.
’t Glijden van vocht, dat is te voorspellen. Dat volgt naar waar zwaarte hoort.
Dat wat recht voor zich uit kijkt, ziet waarschijnlijk een andere toekomst. De mogelijke tranen leunen zwaar. Hoe licht ze ook gelanceerd zullen worden.

Maar alle ballast, dat maakt Zijperspace zwaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *