ondertussen in Zijperspace

Zoveel info heeft zich in de loop der tijd opgestapeld in de archieven van Zijperspace, dat ‘t tijd werd daar enigszins struktuur in aan te brengen. Tegelijk kon van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om al die papieren (gemeentestukken, bevolkingsregister, de Zijper Courant) & uniek fotomateriaal (veel erkentelijkheid voor de diensten mbt visuele archivering richting dhr. Niestadt) aan ‘t publiek open te stellen. Wat heeft men uiteindelijk aan info dat verborgen blijft voor ‘t menselijk oog? Gecombineerd met uitstallingen over de belangrijkste bronnen van inkomsten & methodes van voedselvergaring van de gemeenschap krijgt men al snel ‘t woord museum op de lippen. Vandaar dat men ertoe is overgegaan bij ‘t gratis open stellen voor ‘t publiek & ‘t de naam Zijper Museum mee te geven.

(Kopietjes van div archiefstukken kunnen voor slechts 10 centen per item gerealiseerd worden).

Ter leringhe ende vermaeck, dienende vooral de jongere generatie van Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *