uitdaging tot ‘t schrijven van grootse geschriften

Slechts over kleine dingen kan men struikelen.
(J.V. Teunissen)

Waarde blogger & andersoortig medemens, ik daag u uit!

Met nog een week te gaan voordat de weblogmeeting in ‘t Vondelpark gaat plaatsvinden, leek ‘t mij zinnig de gemoederen een ietwat te beroeren. & Dit door eenieder aan te zetten tot ‘t produceren van een stukje met een gegeven strekking. & Die strekking behelst ‘t kleine.
‘t Enige wat men behoeft te doen is een stuk te schrijven, er zijn geen restrikties in de lengte, over ‘t kleine. & Dat zo groots mogelijk. ‘t Kleine & ‘t grootse hierin mag men interpreteren zoals men zelf wil, maar ik kan natuurlijk altijd voorbeelden van eigen hand geven.

Hij was zo klein, dat iedereen hem kon zien.
(Gaston Durnez)

Een eerder initiatief van mij was ‘t boodschappen-stokje. Hiermee probeerde ik ‘t kleine, schijnbaar onbenullige, als belangwekkend, onderdeel van ‘t streven naar een groter doel, ten toon te spreiden.
Ik zou ook kunnen refereren aan ‘t werpen van een dopje, of anders ‘t werpen van een ander dopje.
Dit om enig voorbeeld te geven mbt hoe ‘t geheel ingevuld kan worden. Maar zoals gezegd, ‘t staat vrij ‘t zelf op eigen wijze te interpreteren.

De grote verwezenlijkingen ontstaan uit de som van dagelijkse inspanningen.
(Albert Schweitzer)

Eenieder wordt daarom uitgenodigd aan dit initiatief een bijdrage te leveren. Lijfloggers zowel als degenen die linken, maar ook reageurs & zij die slechts lezen. Ik ben bereid de beste inzending op m’n blog te publiceren, maar verwacht dat de bloggers hun eigen maaksels zelf plaatsen. Deelname moet echter wel kenbaar gemaakt worden dmv een meeltje richting Zijperspace, met de gegevens waar ‘t stukje te vinden is. Of anders gewoon als reaktie hier onderaan (heb ik ook ‘ns reakties).
Voor zo’n kleine competitie, als je dit al zo mag noemen, heb je natuurlijk een jury nodig die kan beoordelen wie ‘t grootst geslaagd is in ‘t streven te schrijven over ‘t kleine. Een kleine, onbenullige jury heb je daarvoor nodig.
Dat ben ik dus. In m’n 1tje.

Als het traag groeit, blijft het langer.
(Madeleine Potter)

De jury zal de winnaar huldigen met een kleine verrassing tijdens de weblogmeeting, of anders zal aldaar de winnaar bekend gemaakt worden(wellicht dat de persoon in kwestie niet aanwezig is).
Uiteindelijk gaat ‘t natuurlijk om de eer; mijn budget is niet toereikend genoeg om zomaar een grootse prijs te kunnen uitreiken. Tenslotte gaat ‘t om ‘t kleine. Bovendien heet ik nog altijd geen Alfred Nobel & is de weblogger geen erudiet wetenschapper of een bewerkstelliger van wereldvrede (die voor de literatuur zit er na ‘t winnen dezes misschien nog wel ooit in).

Kijk, zei de dwerg tot de mier,
hoe groot ik ben.

(Romain John van de Maele)

Mijn waarde mede-bloggers & aanverwanten, gij zijt uitgedaagd.
Men heeft 7 dagen de tijd: vrijdagnacht de 14e juni, klokslag 11.59 sluit de kans uw deelname kenbaar te maken.

Nederig wachten wij af in Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *