6e ergernis over ding dat z’n eigen ding doet

Men dacht waarschijnlijk dat ik me niet meer irriteerde aan de eigengereidheid van de levenloze objekten. Niets is minder waar. ‘t Gaat onverminderd voort, deze haat jegens de ongebreidelde geldingsdrang van artikelen waarvan men juist zou verwachten dat ze slechts ‘t werkwoord ‘zijn’ kunnen bezigen ipv ‘doen’.

‘t Zijn echter nog steeds dezelfde objekten waar mijn stress-nivo bij tijd & wijle door verhoogd wordt. Nog steeds dat klokje van de comp (loopt momenteel 5 minuten per uur achter); nog steeds de haren op m’n hoofd, die momenteel ne tegenwind rechtovereind blijven staan; nog steeds de onderbroek die vanochtend weer ‘ns nergens te vinden was bij ‘t verlaten van ‘t bed; ik heb echter een nieuwe thermoskan voor m’n thee gekocht, om van dat opspringende deksel af te zijn. Ik vind echter dat ik niet een verstokte kankeraar moet worden die slechts tirades kan houden over eeuwig dezelfde ergernissen. Daar bloed je van dood: ik als schrijver dezes, u als consument van dat geschrevene.

Vanochtend diende zich echter weer een irritatie aan. Een irritatie die reeds gevoed was door een fout inkoopbeleid van m’n bakker. Regelmatig bleek men aldaar niet de moeite te hebben genomen om die handige plakkertjes ruimschoots in te kopen. Plakkertjes voor ‘t dichten van de plastic broodzak waarbij aan de uiteinden een stukje papier bevestigd zit. Zodat je slechts met beide duimen & wijsvingers beide zijden van ‘t papiertje uit elkaar hoeft te trekken om de boterhammen te kunnen grijpen. Vaak wordt bij de bakker gewone plakband gebruikt, vanwege de grote tekortkomingen van genoemd beleid. Dan moet je met een scherp mes met smalle punt zitten pielen om de zak geopend te krijgen.

Dat laatste gereedschap heb je ook nodig als je geen kritiek op ‘t inkoopbeleid kan leveren, maar ‘t papiertje loslaat van ‘t plakkertje voordat je kracht (als men daar in dit geval van kan spreken) er op hebt uitgeoefend.

Dan verlangen we terug naar de soepele & simpele knoop in Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *