Tuinraam

Nog maar net opgestaan besluit ik mijn tuin te bezien. Niet gewoon kijken of observeren, de maat opnemen of op waarde schatten.
Bezien naar wat ‘t is. Waar de vogels waren, zoals gister de bonte (klein of groot?) specht. De husselende roodborstjes die je zelden in duplo tegenkomt. ‘t Stijgende knopig helmkruid dat ik niet meer als erfdeel van m’n vader mag beschouwen, want na een reeks van generaties lang eenzijdige voortplanting was dit jaar een nieuwe aankoop noodzakelijk.

Ik probeer ‘t op te kleuren met muziek van de online radiozender. Maar na al die tonen van, evengoed rustige muziek weet ik weer dat m’n hoofd dat niet kan hebben.
Niet meer, hopelijk straks weer.
Nu moet ik bij mezelf blijven, de controle behouden, genieten, overdenken, getuigen van al dat zintuiglijk mooi is maar geen grote belasting met zich meedraagt. Een kleine handreiking is genoeg, als een kier in ‘t gordijn, met vooral niet te veel van dat zonlicht dat kan tetteren als een fontein van kleur, met al die belastende rococo-overdaad van sprankels.

Geef mij ‘t saaie groen, de rust, de weldaad. De kalmte van de ochtendthee. ‘t Uitstel van ‘t stillen van de ver weg drukkende honger, de behoefte ook aan een rommel in de buik, als een geruststelling dat ‘t bestaat. ‘t Loopje naar ‘t raam, een bevestiging dat buiten nog leeft, ‘t zonlicht zacht vooraleer ‘t zijn ‘wakker-zijn-mode’ heeft bereikt & ik allang geen zin meer heb om dat al opnieuw te beschouwen.
Geef mij de slaap die zich nog even koestert in mijn gezelschap.

Zijperspace ontwaakt slechts nog traag nu ten dage.

Verhaal

Ik begin verkeerd. Dat is wat ik meestal doe. Heb meestal ‘t verkeerde startpunt gekozen, waardoor men denkt: dat is Ton weer.

Sorry, ík ben Ton.
Men luistert vaak nog maar half voordat ik de intro af heb. Dan is de bruis er al af. Misschien is dat omdat de sensatie van dergelijk alcohol mij verboden is. Een kickstart & daarna doorbubbelen heeft een verkeerd effect op mij.

Toch had ‘t wat: te weten dat ik de aandacht niet volledig op me gericht zou hebben, alleen alvast de mogelijkheid iets als een aanhef te kunnen aankondigen.
‘Ja, m’n fiets is vol, want ik had een dubbele dosis nodig.’
Een mompel er achteraan dat ik dat beter straks kon uitleggen.
Gevangene nummer 1, voelde ik in m’n rug. Een mompelend ‘huh’ van iemand die de aandacht van de dingen te doen kort uit ‘t oog verloor.

Ik wist echter niet dat ik die truc nog een keer moest herhalen. Maar ja, hij was er ook. Nog niet helemaal aanwezig, languit op de bank, maar toen ik onhandig ‘overdosis’ gebruikte, zwiepte de staart van Doortje z’n aandacht wakker, ook al kostte hem dat zijn bier, plus een handdoek die niet na de douchebeurt gebruikt diende te worden.
Er zat vervolgens een ½ uur tussen mijn 2 introducties & de uiteindelijke vraag: wat voor dosis dan? De kachel stond aan, de honden rustig. & Als belangrijke 3e was de zee gekalmeerd in dit tiny tuinhuisje aan de rand van een smalle sloot.

Dus kwam ‘t verhaaltje, dat doordat ik wind mee had schijnbaar vloeiend de kamer deed opwarmen.

‘Vorige maand had ik een rekening van 650 voor internet een jaar lang, maar dat kon ik wel aan. Genoeg reserves, dacht ik toen. Maar vorige week moest er weer 250 van de bank af, zodat ik online kon blijven leven, digitaal voort zou kunnen bestaan.’
Daar stopte ik geen emoties in, dat wisten ze toch al.
‘Ik moet volgend jaar dus zorgen dat ik voor de 1e maanden van ‘t jaar een reserve heb opgebouwd. Want vandaag had ik nog maar 176, nee: 172; nou ja, lekker belangrijk…’
Waar ik alweer in details begon te verzanden.
‘Lekker belangrijk… ik dacht: laat ik eens kijken hoeveel spaarzegels ik bij de Appie heb verzameld.’

476 Euro.
(weer eindigend op 76; dat kan niet kloppen voor mijn verhaal, dacht ik)
‘Wauw, wat veel’, was de reactie, ‘ik wist niet dat je spaarzegels spaarde.’
Ik zou dat nooit zo opgeschreven hebben als dat niet zo werd gezegd: ‘spaarzegels spaarde’. Want je legt jezelf regels op: getallen moeten natuurlijk klinken, niks mag kort op elkaar een herhaling zijn. Maar… dan heb je nog geen kennis gemaakt met ‘t echte leven.
‘Dus dacht ik,’ mezelf als meta-universe opstellend, ‘ik heb een overdosis nodig.’
Waarop de gebruikelijke stilte vanwege m’n eigen aangereikte stijlfout.
‘Dubbele dosis,’ er snel erachteraan. ‘Dubbele dosis Motorolie.’
Maar Ed zat al te stuiteren. Want hij begrijpt alles Motorolie-gerelateerd. Alcoholpercentagewijs.
& Terwijl ik in die glorie verzonk, verdiepte ik m’n verhaal nog even onnodig door ‘t met extra versiersels te proberen aan te kleden, met dat je maar 1 spaarkaart mag gebruiken, mompelend dat ‘t me dan toch weer € 8,-, zonder cijfers achter de komma kostte, maar er toch triomfantelijk bij durfde toe te voegen dat dit verhaal naverteld mocht worden, mee-hikkend op Ed z’n boemsen op de vering van de bankkussens.

Ziet u, dat verhalen vertellen, dat zit me dwars. Als iemand die voor ‘t 1st een stuiterbal heeft zien uitleggen waar z’n naam vandaan komt, maar daarbij door gebrek aan zelfreflectie niet heeft geleerd dat daar een relatieve variatie op aan te brengen is. ‘t Gaat om de kromming, veroorzaakt door een onverwachte muur, die er evengoed voor zorgt dat-ie in de juiste hand terug terechtkomt.

Zonder overbodige alliteraties in Zijperspace.

Kuifje

Volgens mij stond er ook bij mij een stukje haar omhoog. Niet dat ik de stripheld nou bijster knap vond of omdat ik geloofde in zijn goedheid & zogenaamde intelligentie, want dat was tenslotte allemaal verzonnen & getekend bovendien. Maar m’n 2 jaar jonger broertje had ‘t immers ook & als m’n moeder de kam hanteerde vlak voor m’n tocht richting school verscheen dat plukje als vanzelf bij mijn evenbeeld, de spiegel.
Dat was dus vlak nadat we ons gezicht hadden gewassen. Douchen was nog een vreemd concept & in bad, dat deden we hooguit 2 keer per week. Op een bepaalde leeftijd mocht dat zelfs in je 1tje. & Daar werd ergens de ijdelheid geboren, want opeens was die spiegel voor mij alleen. Misschien was Debby toen ook al in beeld, ‘t meisjeklasgenootje met wie ik op de speeltuin samen schommelen ging. Driftig proberend ‘tzelfde tempo te hanteren van voor naar achter, de benen op de juiste manier manipulerend om haar stem niet van achter of van ver vooruit aan te mogen horen.
Hoewel we niets durfden te zeggen. ‘t Was de 1e keer tenslotte, die bloze wangetjes & ‘t gevoel dat er een plukje haar overeind stond.
Dat besefte ik me des te meer doordat Elma stond te wachten tot ‘t haar beurt was om gelijk op met Debby de wereld aan de bovenkant, later hemel geheten, en de aarde, onder druk geklepper van hun monden, te aanschouwen.
& Ik dan met mijn lichaam, die de dag ervoor ‘t bad had gezien, onnozelig, monddood & schaamtebleek van imperfecte emoties, gevangen achter de buizen ijzer die me moesten beschermen tegen de koortsig op en neer deinende schommels, want anders kreeg je met de alziende speeltuindirecteur te maken die je door Oma gebreide trui kon verscheuren als je je niet aan de veiligheidszone hield. Terwijl de babbelkoorts had toegeslagen, dichtbij, ver weg, van voor, naar achter, alles onbereikbaar, want Elma zat op ‘t plankje waar ik had gezeten; mijn liefde dus ver weg.

Later, veel later, heb ik haar gezien in ‘t tehuis waar mijn vader verbleef. M’n moeder moest even informeren hoe ‘t háar moeder verging.
Mijn lijf was niet meer slungelig, klein evenmin, maar alle onderdelen zaten op onverwachte plekken. Hoewel ‘s ochtends gedoucht, lang voor vertrek terug naar Den Helder, opgehaald door moeders van ‘t station. Uit schaamte bungelde alles vanwege de kennis dat ik me ooit niet dapper genoeg had gedragen.
& Debby vroeg: ‘Hoe gaat ‘t nu met je?’
Ik gaf waarschijnlijk antwoord.

20 Jaar later is dat alweer lang weg uit Zijperspace.

Een boom verwonden is als veel boterhammen smeren


©Edo Goverse

Niet vreemd opkijken als je een man in het Amsterdamse Bos rond ziet lopen met een emmer in de hand plus een kwast in de ander en zich gedraagt alsof hij de bomen gaat behangen met een vers kleurtje. Af en toe smeert hij inderdaad wat op de bast van een boom die hij tegenkomt, maar de kleur van de boom verandert er niet noemenswaardig van. Hij loopt verder en stopt weer bij een volgende boom die hij geschikt acht voor zijn werk. En als de emmer zo goed als leeg is, vertrekt hij.

‘s Avonds keert hij echter terug. Hij loopt dezelfde ronde, zo goed en zo kwaad als dat lukt met slechts een zaklantaarn, en blijft kortere of langere tijd bij de ‘s middags behandelde bomen hangen.
Dat hangt van de drukte af, dat pauzeren aan een stam. De hoeveelheid foto’s die hij moet nemen, of er veel geteld moet worden en of er iets bijzonders is te zien. Dan moeten die beestjes ook nog een beetje stil zitten zodat ze straks goed te herkennen zijn.

Ze komen op stroop af, deze nachtvlinders. De meeste nachtvlinders kan je tevoorschijn toveren door een felle lamp met UV-straling ‘s nachts aan te zetten, maar sommige geven geen sjoege om dergelijk licht.
Dus wil je toch te weten komen wat er in Amstelveen rondwaart kan je beter een lekker mengsel fabriceren waar deze vlinders wél graag op afkomen. En iedereen die aan ‘smeren’ of ‘stropen’ doet heeft zijn eigen ideale recept om zoveel mogelijk van deze liefhebbers op een boomstam terecht te laten komen om te snoepen van dat heerlijks. Als er maar suiker, wat alcohol en stroop of honing in zit, dat is de voorwaarde die ze er aan stellen.

Maar een boom kan ook al van zichzelf lekker zijn, vinden meerdere soorten insecten. Onlangs trok een foto online veel aandacht waarbij hoornaars, de grootste Nederlandse wesp, tezamen met twee Vliegende herten, de grootste kever, plus een Atalanta gezellig gezamenlijk aan het dineren waren van hars dat uit een wond van een boom lekte.
En onder andere met die kennis, dat een beschadigde boom voedsel oplevert voor andere dieren, hebben ‘rewilders’ (mensen die biosystemen willen herstellen door grote zoogdieren in landschappen te herintroduceren) bedacht dat wilde paarden hier een rol in zouden kunnen spelen. Zij knagen aan een boom, verwonden die. Er komen scheuren in de bast en vervolgens komt er hars vrij. Kleine beesten zoeken die scheuren en de hars op en vogels krijgen zodoende een insectenmaaltijd voorgeschoteld. En waarschijnlijk wordt zodoende een natuurlijk systeem hersteld dat de mens gedurende vele eeuwen danig heeft beschadigd.

Wie weet blijft Zijperspace dan ook wat langer bestaan.
(Column namens IVN geschreven voor Amstelveens Nieuwsblad)

Behangerpap

Nu moet ik herinneringen uit m’n geheugen proberen op te rakelen. ‘t Is misschien nog niet te laat. Hoewel ik wel al begin te merken dat flarden van een maand geleden die van de huidige situatie goed dwars kunnen zitten. Zodat ik de situatie of de plek herken, maar doordat de omgeving ‘tzelfde is als een maand ervoor mijn hoofd gaat twijfelen of de herkenning van gister of van 30 dagen geleden afkomstig is.
M’n hoofd lijkt er genoegen in te scheppen van ‘t verleden een fluïde geheel te brouwen. Alles past in 1 tijd, komt overal vandaan, zolang ‘t maar een herkenningspunt heeft.
Mijn neiging om in paniek te raken als iets dergelijks me overkomt, helpt niet. Beter rustig te blijven want dan raken de wegen niet geblokkeerd. Die neurale, meen ik me te herinneren.

Evengoed is ‘t onhandig als op een plots moment gisteren lijkt op een dag van een maand daarvoor. ‘t Is alsof ‘t uit eenzelfde bakje tevoorschijn komt, terwijl ‘t vroeger kon graaien uit diverse, vloeiend door de tijd, terwijl mijn hersens nu opeens zeggen dat ‘t alleen maar kort geleden kan zijn.
Mijn verstand moet dan hevig weerstand bieden en me proberen duidelijk te maken dat ‘t meer dan een maand geleden was dat deze situatie zich eerder voordeed.

Maar ik wilde over mijn vader schrijven, bedacht me daarbij hoeveel ik nog wist hoe hij zich gedroeg als hij kamers van behang voorzag. Kamers van bejaarde mensen, tijdelijke bewoning meestal, waardoor hij op niet al te lange termijn terug kon komen, ‘t behang weg kon stomen en weer een zakcentje kon verdienen met een verse laag op de muur.
Rauhfaser meestal. Ik hou er nog steeds van. Misschien ligt ‘t wel aan de geur van lijm, ‘t zicht op de druiperigheid ervan, de druppels lucht die deel uitmaakten van de vloeistof. & Dan flats!, met een dikke kwast op de lange stroken, uitsmerend, nog een net iets dikkere laag op de vochtzuigende muur, niet té dik, zo leerde ik van Pa, want wat vocht was moest droog worden. Terwijl ik ‘m weer de korte potlood gaf, die hij verder korter kauwde & ik, of mijn broers, op geen enkele andere gelegenheid in de hand zouden mogen hebben.
Dan nog liever achter zijn oor.
Een dikke, ietwat platte potlood, die dikke lijnen schreef van waar gesneden moest worden in ‘t behang; misschien sleep hij die wel met z’n kleine zakmesje, waar hij ook strenge regels voor zijn zonen voor had.

Daar, die vergetelheid, waar oudjes op kantelpunt stonden van verdwijning & hij hun een laatste levensbehang voorschotelde, zo vlak voor betreding van ‘t Oudenvandagenhuis.
Hij deed dat om zijn extra vakantie te kunnen bekostigen. & Als je zijn potlood aanreikte op die zater- of zondagen van zijn vrije tijd, dan had je de kans dat je mee mocht op die extra herfstige wandeltocht in België of een lange autorit naar Lourdes.
Maar ondanks dat ik nooit mee wilde, wat moest ik ver van huis, was ‘t goed voor mijn weetikwat (misschien wel mijn angst ‘t huis te moeten verlaten & nooit meer terug te komen of anders een zachtere, maar niet minder enge versie daarvan) dat ik hem samen met Carel zou vergezellen.
Carel wilde alles, & ik wilde niets.
Ik geloof dat Carel zich ook altijd te kort gedaan voelde, achteraf.

Leg dat maar eens uit aan een dode broer. Met een geheugen dat niet meer klopt.
Ik hoop dat straks de beestjes uit de muur komen kruipen en dat ik me daar over kan verheugen als Pa z’n Parkinson.

Gelukkig leeft Zijperspace nog lang & gelukkig.

Tocht

Ik ben een martelaarsgang begonnen, want ik moest immers aankomen omdat ik ‘t beloofd had. De dame zat te wachten op haar geld & was waarschijnlijk blij dat ze kwijt was wat ik daarvoor in de plaats mee zou nemen.
Bij thuiskomst snapte ik ook wel waarom. Ik heb nog steeds niet alles uitgepakt om juist die reden. De vrees voor, nog meer, teleurstelling is te groot. In mezelf vooral, dat ik er geen rekening mee had gehouden, dat ‘t er niet zo uit zou zien als we niet hadden afgesproken, maar op de foto’s wel zo leek dat ‘t goed zou zijn.

Onderweg dacht ik dat m’n lichaam alles zou overwinnen, want zo gauw de fiets onder mij lag, z’n best deed mij te dienen, gelijk de cowboys hun horses, de ridders hun rossen, de boer z’n hengsten, wist ik dat de diensten vooral voort zouden komen uit wat m’n wilskracht haar op zou leggen.
Een held ben ik als ik tot uitputting lijk gedreven te worden. Droom gedreven te worden. Ik hoef slechts m’n zwetend hoofd te verbergen voor wat mij tegenkomt. Want roem is niet te halen met zo’n verachtelijk druipdrijvendvochtlichaam dat ik op deze tochten pleeg te etaleren.
Goed, ze zien me slechts een paar seconden aanstormen, de tegemoetkomers; de achteroppers weliswaar een ietwat meer (maar zij kijken de verkeerde kant op), maar ik zie ze zich al een behoorlijk wat verkneukelen over die zothoofd met brandend, broeiend gelaat waar alle lichaamssappen zich uit doen verdampen, net niet snel genoeg om zwaartekrachtonderhevige watervallen te kunnen verhullen.

‘t Druipt, ‘t druipt, schreeuwt m’n piloot, bang, bang, z’n scherm over de tegemoetkomende weg straks te zullen zien ontploffen.
Ik zou ‘m een aanstellerige lafaard willen vinden, maar heb daar ietwat te veel invoelingsvermogen voor, of anders voor alles wat ik tegenkom met ‘t vermogen m’n afwijking te herkennen.

M’n lichaam overleefde ‘t dus niet. Dat bepaalde onderdeel dus vooral.
‘t Linkeroog begon te lekken op de terugweg, m’n linkerneusgat was daarbij zeer solidair & eiste blijkbaar ook loonsverhoging. Of iets dergelijks.
Naarmate de tranen uit beide gaten begonnen toe te nemen, mijn hoeveelheid papieren zakdoekjes allengs begon te kwijnen, gingen mijn rechter- & linkeroog steeds vaker naar dezelfde, door mijn hersens gecorrigeerde, kant te kijken. Men noemt dat ook wel loensen & door dat verschijnsel zag ik somtijds niet veel meer dan een waas van ‘t fietspad.
Nog 12 kilometer te gaan.

Op 5 kilometer van m’n huisdoel ben ik afgestapt, op een pleinstoeltje gaan zitten om telefonisch te kunnen overleggen. Ondertussen was namelijk ook nog duizeligheid ingetreden, waardoor ik steeds ‘t gevoel kreeg een verkeerde stuurbeweging te kunnen gaan maken.
Ik moest maar gaan lopen, of anders in een café gaan zitten, was ‘t advies in wederzijds aanvullende suggesties besloten, waarbij de laatste mij in ieder geval te ongemakkelijk leek. Want thuis komen was de drive. Verwarming aan, ook al kwam ‘t vocht nog steeds niet alleen uit oog & neus, maar vooral zodat thuis daadwerkelijk thuis zou zijn.

Ik heb ‘t gehaald, in soms fietsetappes van niet meer dan 500 meter, zakdoeken vol smerend tijdens die wandelfases tussendoor met oog- & neusvocht, die overigens steeds meer op elkaar gingen lijken; steeds langere tochten te voet.
Mezelf vervolgens een ooglap geïmproviseerd, die 2 keer ververst & rond 10 uur ging in m’n oog een alarmbel af dat hij ‘t niet meer kon verdragen. Een plotse scheut van een halve minuut lengte dwong me zo snel mogelijk de watten plus pleisters van m’n oog af te rukken.

& Binnen 15 seconden was alles voorbij.

Hoewel Zijperspace nog 15 minuten rood oogde.

Halfstand

Dit zijn die dagen, momenten hoop ik eigenlijk, dat alles uit moet & daarna juist weer niet. Beginnen met ‘t geluid op een zachter niveau, vervolgens een eigen playlist aanzetten, want je kan de buitenwereld niet de regie in handen geven.
Maar dan beseffen dat ik na moet denken dan: alles bij mezelf moet houden betekent ook meer energie, meer afleiding, meer onontkoombare concentratie nodig hebben.

Een poging wagen de orde terug te laten keren. Wat is de volgorde van wat niet fout kan gaan? Wat nog te doen om de dag verder te laten beginnen, te laten gaan, een beetje uit handen, toch niet te veel, controle in halfstand, zien wat vanzelf komt…

Ojee, wat vanzelf komt. Dat kan van alles zijn.
Beter niet over denken. Wat vanzelf komt is er nog niet, heb je geen weet van, kan ik alleen over me heen laten komen.
& Daarbij niet de dingen buiten mezelf plaatsen, als in 2e persoon enkelvoud. Geen preken tegen mezelf, alleen samenvattingen van ervaringen van alle dagen die hier aan vooraf gingen, daar een mix van & er een scheutje onverwacht als toevoeging, daarbij beseffen dat alles tot nu toe goed gekomen is & dat dat nu wel een soortement garantie is voor niets onverwachts.
Of anders: een licht onverwachtje zorgt ook voor afleiding, waardoor ‘t makkelijk vergeten is wat daarnet nog geen koude drukte heette, maar uiteindelijk, bij de samenvatting vanavond, iets dergelijks bleek te kunnen zijn, bleek te worden een is geweest.

Dus kom maar op, dat alles van wat nog komen moet, doe mij maar een dosis van alles een ietsiepietsie, niet te snel, liefst een rustig vaartje, waarbij alles voorbijkomt, nog maar net geregistreerd door alle lijflijke toegangsgaten, tezaam in staat ‘t buiten op te zuigen, maar zonder dat er een naam aan verbonden hoeft te worden. Met een licht geurtje, niet te zoet, noch te scherp, dat ‘t vooral de zinnen stilt.

Een dag straks voorbij in Zijperspace, we beginnen er alvast mee.

Aziatische fruitvlieg

Je hebt een man nodig om de Suzukii te herkennen.
Waarbij ik het natuurlijk in deze natuurrubriek niet heb over Japanse auto’s of motoren, maar over een ander supersnel fenomeen, waarbij de vaart ‘m dan vooral zit in het tempo van de voortplanting.

De vrouwtjes van de Aziatische fruitvlieg, dankzij de wetenschappelijke naam Drosophila suzukii ondertussen alweer omgedoopt tot suzukii vlieg, zijn niet te onderscheiden van onze eigen, vertrouwde, fruitvlieg, bijgenaamd: de bananenvlieg. Het aanstormende talentje suzukii overrompelt de Europese samenleving sinds 2012 dermate dat we welhaast vertederend zouden gaan spreken over die bananenvlieg. Waarbij we voor het gemak maar de wolken vergeten die ‘s zomers rond de fruitschaal hangen, de hoeveelheid die ons enthousiast tegemoet komt als we in de late zomer sommige horecagelegenheden betreden of de grote aantallen die wakker geschud worden als we na lang uitstel de lege bierflessen willen opruimen (de natuur is net zo dichtbij als dat je het zelf toelaat, zou een wijsgeer ooit eens hebben gezegd).

Ze zijn dus niet te onderscheiden. Daar heb je ‘t mannetje voor nodig. Die heeft namelijk zwarte vlekken aan het einde van de vleugels, die bij het vrouwtje ontbreken. Het vrouwtje onderscheid je dankzij haar gedrag, want met het blote oog valt bij dit 3 mm grote vliegje niet makkelijk op te maken hoe haar legboor aan de achterkant van het lichaam er uitziet.
Aan het gedrag dus, afgezet tegenover de gedragingen van het vrouwtje van de banaanuitvoering.

Waar ‘onze’ fruitvlieg haar eitjes in overrijp fruit legt, beschikt het suzukii-vrouwtje over een legboor, voorzien van een gekarteld randje, dat de vlieg in staat stelt om in onrijp fruit gaatjes te zagen om zodoende daarin eitjes te deponeren.
Eitjes worden larven en larven hebben honger. Die eten hun buikje rond aan het onrijpe fruit dat volop om hen heen aanwezig is, de rest van het fruit bederft en/of beschimmelt (bederft daardoor nog sneller) en als je maar genoeg suzukii-vrouwtjes hebt met elk de mogelijkheid 7 tot 16 eitjes per dag te leggen (tot een gemiddelde hoeveelheid van 384 over het hele seizoen) dan heb je al snel een plaag die de last veroorzaakt door de eerder genoemde fruitschaaltjes in de woonkamer en de niet gespoelde bierflessen doet verbleken. Ik wil niet stoken binnen internationale betrekkingen, maar ik ben bang dat de Russen met de snelle toename van de suzukii fruitvlieg te maken hebben. Doordat Russen vanwege wederzijdse boycots niet van onze appels en peren mochten eten, bleef daarvan vorig jaar veel onbeheerd aan de bomen hangen en raakte dit fruit beschikbaar voor de voortplanting van de Aziatische fruitvliegen.

Gebakken peren, men kent die in dit geval erg voor de hand liggende uitdrukking wel.

Met 7 jaar vertraging eindelijk zijn plekje gevonden in Zijperspace.
(Bovenstaande verscheen eerder in ‘t Amstelveens Nieuwsblad)

11:13

Nu hou ik wel van zich herhalende getallen, is ‘t om structuur of omdat ‘t lekker overzichtelijk oogt; wellicht zijn er legio redenen reeds verzonnen om deze fascinatie van een bepaald soort type mens te verklaren… Ik word er in ieder geval ‘iets’ van. & Dat iets moet ik nog zien te definiëren.
Een tintelend gevoel in m’n binnenste, ‘t zal wel weer dat hoofd zijn. Maar tegelijkertijd merk ik dat er best een flinke rest van m’n lichaam mee van profiteert.
Mijn vingers bijv, die hebben momenteel behoorlijk behoefte (plus de gelegenheid) om er kond van te doen & swingen met hippe sprongetjes over zwarte toetsen. M’n kont houdt zich ondertussen stil, maar hangt comfortabel warm in de kussen van m’n bureaustoel; dit mag wel een tijdje zo doorgaan, dat cijfercombinatiegenot, zendt hij feedback terug naar ‘t operatiesysteem hierboven.
Tenzij ‘t te warm wordt, doet-ie nog snel even een berichtje er achteraan, zonder daarbij uit te weiden of de daarbij optredende ongemakkelijkheidjes te benoemen zoals op kleine schaal zweetvorming & daaruit voortkomende broeierigheid, wat op nog wat langere duur kan leiden tot 1st crèmerig, maar allengs rozig tot zelfs roodgloeiend kleurende rap opkomende knopjes.
Dit soort potentiële doemscenario’s moeten niet voor onrust zorgen in ‘t regerend hoofd, want als daar ongemak wordt veroorzaakt, stroomt dat met groot gemak ‘t hele lichaam door, in de knie kortsluiting veroorzakend, de syndroomvinger opzadelend met vrieskou & de linker grote teen de angst bezorgend dat hij afgesneden gaat worden van alle jolijt waarvan hij denkt dat ‘t de moeite waard is om ‘t nog even vol te houden met zijn kompanen, ook al vangt hij slechts zelden een glimp van ze op & zit ‘t er ook dit jaar vast niet in dat hij de groeten krijgt van zijn neefje aan de rechterkanthand.
Hij moet zowiezo oppassen dat hij er niet afgeknikkerd gaat worden: ze hebben een tijdje geleden de orthese, die hem in ‘t gareel probeert te houden, doen uitdijen met ong 10 %, waardoor contact met de buurmanteen schier onmogelijk is geworden en alle ditjes & datjes van hiernaast gekuist tot hem moeten komen via ‘t centrale brein.
Als allerlaatste krijgt hij via dezelfde route te horen dat ‘t eigenlijk om cijfers is te doen. Dat ze de grote heer genotgevoelens bezorgen begrijpt hij van de half tot hem komende berichten. ‘t Is ondertussen zeker een half uur later & linker grote teen snapt werkelijk niet wat de lol kan zijn van 11:54, ook niet met terugwerkende kracht.

Onderwijl slaat de klok 12 in Zijperspace: voedertijd.

Omsloten

M’n linkerhand omsluit de lange vingers van de rechter, terwijl de rechterduim die aan de linkerkant omhelst. Daar probeer ik rust te vinden terwijl we de grens van ‘t volgend jaar proberen te slechten. Wie dan nog leeft, denk ik aan de man wiens vuurwerk hem dwong ‘t niet te mogen vieren. Hij woonde in Den Haag, meen ik me van de radio te herinneren, vlakbij zijn achtertuin.
Onderwijl durf ik niet écht in identiteiten te denken: elke vinger 1, naast mijzelf de heerser nummer 11. ‘t Zou toch onzin zijn hun ook hun eigen wil te geven, ze voor echt te verklaren.

& Ik probeer te slapen, weg te soezen, terwijl mijn meest rustige playlist ‘t grote werk daarvoor doet. Weg van de nacht, van wat buiten gebeurt, ‘t gerommel & donder. Waar ook de tv niet voldoet: ze proberen je de meest speciale avond; de overgang van ‘t ene naar ‘t andere jaar mag niet vergeten worden immers & bij mijn ampele pogingen te zien wat de rest zich laat zien, gebeurt mij slechts verspilde moeite.

Ik waan me te oud, weet niet meer wat mij de vreugd nog geeft. Zoek de slaap, de rust, & sijpel me vergetelheid in als m’n hand de kracht heeft ‘t glas naar mezelf te heffen.
& Wacht opnieuw op de ogen toe.

Maar de speellijst playt door. Vraagt of ik goed wil zijn.
Een donder klinkt ondertussen uit ‘t buiten van alles wat verkregen is uit illegale import.
Maar of ik na die knal nog steeds goed wil zijn. Voor haar die zingt. Haar stem laat zich niet verstoren. Dat is slechts mijn ontvangend oor dat ‘t tijdelijk verkeerd verstond.

& Plots, daar waar plots niet kan bestaan, want de traagheid zelve heb ik aangezet, klinkt evengoed Fauré, Opus 48: VII – In Paradisum. Op de hoes zuigt een baby moeders borst. Daar waar ‘t leven nog langzaam was voor dat kind, waar ik, als ik zo traag mogelijk probeer te leven, ‘t leven als vanzelf voorbij zie gaan.

Nog vele nieuwe jaren gewenst in Zijperspace, U een goede rem op tijd.