dankwoord

Heer vdW,

Ik heb u al eerder laten merken op welke wijze ik van uw schrijfsels geniet. Hoe ik de originaliteit op waarde weet te schatten. Ik zal ook vandaag geen poging wagen dit gevoel onder stoelen of banken te steken.

Nu kan ik wel reageren op de plaats waar u uw laatste pennenvrucht heeft achtergelaten, maar ik vind dat die persoon al te veel aandacht heeft gekregen. Dus beperk ik me tot deze ruimte & hoop ik dat ‘t u evengoed onder ogen komt. Ik neem aan van wel, want u heeft Zijperspace wel zeer nauwkeurig onder de loep genomen om tot ‘t zeer gefundeerde oordeel ‘knetter & gek’ te komen. Voor een dergelijke mate van destillatie van de vele teksten alhier, is mijns insziens een vakkundige analyse noodzakelijk & een zekere vindingrijkheid mbt ‘t gieten in de juiste uitdrukking niet onontbeerlijk. Tot nu toe zijn die 2 talenten blijkbaar slechts bij u onder 1 dak aan te treffen.

Mijn waardering voor de verrassende wijze waarop u variaties weet te vinden op m’n achternaam Zijp, zult u, met uw bovenmatige intelligentie, hoogstwaarschijnlijk ook, op uw beurt, op waarde weten te schatten. ‘t Verheugd mij dat u zich, in tegenstelling tot de algemeen heersende opinie, niets aantrekt van ‘t feit dat dit soort woordspelingen slechts op de lagere school gebezigd worden. Dat u zich niet hoefde te verwaardigen na die tijd ervan af te zien, omdat argumenten plaats gingen maken voor frustratie tov uitdrukkingsvermogen, want de woordspeling bleef bij u ‘t argument.

Ik wens u nog veel plezier met uw taligheid.

Wij blijven voorlopig lijper in Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *