verwonderingen (1)

Ipv dat-ie er gebruik van maakt, laat-ie ‘m verstoffen. & Dan zeggen ze dat spinnen schone beestjes zijn. Ik kan er weer achteraan om de resten van ’t web, met alle stofdraden er nog aan hangend, uit beeld te poetsen.
Meestal nog wel in de buurt van de kachel. Zo’n beetje de populairste plek van deze begane-grondse woning. Waar alles om draait, waar ’t hart van ’t huis klopt, zogezegd.

Een ander groot probleem is vaak dat de verantwoordelijken te klein & te doorzichtig zijn (ja, men kan spreken van meerdere gradaties in doorzichtigheid; men zou zeggen: iets is doorzichtig of iets is dat niet, maar bij een spin zijn er meer mogelijkheden; bij deze dient men te spreken van een ‘te’ doorzichtig geval van spinheid), waardoor je ze te laat betrapt, dus ook te laat vermorzeld.

Dan zou men kunnen opmerken: waarom nou meteen vermorzelen?
Dat is pure overlevingsdrang. Waar men angst voor heeft, daar moet men van af zien te komen. Waar men vanwege angst vanaf probeert te komen, vormt nl een vermeende bedreiging voor ’t voortbestaan. Een al dan niet vermeende bedreiging voor ’t voortbestaan kan men maar beter vernietigen, vermorzelen zo men wil, zodat men daar in ieder geval geen last meer van heeft.
Dus ik vermorzel.
Weliswaar vaak met een servetje, een tijdschrift (vpro-gids werkt zeer afdoende), een vaatdoekje & in hoge uitzonderingen door m’n vingers nader tot elkaar te brengen, maar plat gaan ze.
’t Vervelende met deze uitvoering spin, verantwoordelijk voor de stofnesten die mijn huis ontsieren, is dat ze kriebelig, snel, & zoals gezegd, doorzichtig zijn. Een hoge mate zelfs van dat laatste.

Enkele vragen die mij derhalve dwars blijven zitten:
– Waarom?
– Waartoe?
– Kan-ie niet wat meer rekening houden met de verlener van z’n onderdak?
– Als-ie me toch dwars zit (& gezien de snelheid van wegwezen moet-ie mijns inziens toch echt wel op de hoogte zijn van dit feit, alsook van de mogelijkheid dat ik nogal eens de neiging heb om te vermorzelen), kan-ie dan niet beter kiezen voor een minder in ’t oog springende tacktiek?
– Hoelang zou ’t duren vooraleer ik ’t ras heb uitgeroeid als ik met anderen, die te maken hebben met dezelfde problematiek, afspreek dagelijks een ½ uur te besteden aan ’t opsporen & elimineren van dergelijke elementen die uiteindelijk alleen maar uit zijn op een goedkoop & blijkbaar toch behoorlijk voedzaam onderkomen?
– Moet ik me misschien hieraan overleveren & zal ik voortaan ’t huis wat vaker van stof moeten ontdoen?
– Wie schiet er überhaupt iets op met de laatste optie?

Voorlopig ziet Zijperspace er niet uit, in bepaalde hoeken & gaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *