vragen

Hoe kwam je op het idee om te gaan webloggen?
Kwam ‘t medium 1½ jaar geleden tegen, waarbij ik onmiddelijk dacht: dat wil ik ook: laten zien wat ik leuk vind & waarom ik zoveel van ‘t internet gebruik maak. Maar onmiddelijk erachteraan bedacht ik me dat ik niet genoeg surfte daarvoor. Pas toen ik Merel & vervolgens Puck onder ogen kreeg, wist ik dat er een ideale manier van schrijven speciaal voor mij gecreëerd was.

Heb je een weblog of een lifelog of iets daar tussenin? Waarom?
Lijflog. Omdat ik niet anders kan dan eerlijk zijn. Ik heb geprobeerd me anders voor te doen, maar dat gaat me m’n leven lang al zeer slecht af.

Heb je het idee dat er een hechte weblog-gemeenschap bestaat? Is er sprake van een elite of zijn het allemaal losse groepjes?
Als je een boek over sociologie er op na zou slaan, zou je al snel tot de conclusie komen dat er niks vreemds gebeurd in Weblogland. ‘t Representeert de normale maatschappij in al z’n hoedaningheden, maar sommige verschijnselen daarvan uiten zich in xtremiteiten. Dus: ja; ja; ja.

Vind je dat door de recente commotie (oa rond het plotselinge stoppen van een aantal weblogs) de sfeer is verpest? Waarom?
Nee (omdat ik er ooit ook mee ga stoppen & weet dat ik dan snel vergeten zal zijn; & terecht). Omdat de pogingen om ‘t sfeertje daadwerkelijk te verpesten ondernomen worden door enkele slapjanussen, die ‘t woord puberaliteit zelf denken te hebben uitgevonden.
Meewarig wordt er aan de zijkant om de jochies gelachen. & Soms worden de jochies in ‘t gareel getrapt, want zie vorige antwoord. & Ander soms: ze kunnen ook flink de boel versjteren, maar dat dient zo snel mogelijk vergeten te worden.

Ligt alle heisa aan het verschijnsel weblog of aan de mensen die er gebruik van maken? Heeft het weblog een toekomst?
Geen goed geformuleerde vraag, is mijn reaktie nav voorgaande antwoorden, want: welke heisa? ‘t Is slechts van tijdelijke aard, bedenk ik me steeds.
& ‘t Weblog heeft wel degelijk toekomst, maar zeker niet eeuwig. Waarbij die tijd waarschijnlijk beperkt zal blijven tot een generatie, die uiteindelijk ruimte moet geven voor een volgende generatie met wederom eigen communicatiemiddelen.

Moet er iets grondig veranderen in de Nederlandse logscene? Moeten er meer mensen gaan loggen of juist minder?
Mensen moeten vooral doen waarvan ze denken dat ‘t goed voor ze is. Daar mag niemand invloed op hebben. Zeker niet met zo’n medium als deze. Mensen die denken dat er regeltjes opgesteld moeten worden, dienen zo snel mogelijk afgeschaft te worden. Oja, & de zielige pubers natuurlijk ook, zogauw we uitgelachen zijn over hun gedrag.
(vragenlijst binnengehaald via Sikkema)

Dus dat hebben we gehad in Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *