Had ik overigens al vermeld dat ik modderaar ben?
‘t Is genoegzaam bekend bij een zekere groep mensen in Amsterdam. Die zich laat binden door het bier Brand Up. Maar om vooral geen reclame te maken voor de biergrootgrutters in den lande heb ik deze fanclub gedoopt tot de BURPS.
Korte vertaling van voorgaande afkorting: Brand Up Regionale Percipiërende Service. Voor alle zekerheid, dat is. Mochten er misvattingen zijn over de juiste uitspraak.

Ach, de naam zegt ‘t al. Anders de uitleg op bovenstaand adres. ‘t Komt er slechts op neer dat we met z’n allen een café op onderlinge afspraak komen binnenvallen om zo snel mogelijk het fustje Brand Up, wat ten slotte ‘t lekkerste pils van Nederland is, te ledigen.

Dus moogt u net zo dorstig zijn & eenzelfde regionale oriëntatie hebben als bovenstaand gemeenschap, schroomt niet. Ik als modderaar had ‘t idee dat ‘t internet uitgevonden was om initiatieven als dit ten volle te kunnen ontplooien.

& Bovendien ‘t enige nuttige gebruik van Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *