rinkelen

Ik herkende met gemak ‘t lichte getik van ‘t vallende dubbeltje. & Ook ‘t doffe geklonk van de stuiver. ‘t Kwartje stuiterend op de vloer was geen vreemde voor me. & Bij ‘t schudden van een zakje guldens wist ik wat ik in m’n hand had. De rijksdaalder klonk zwaar, licht melodieus zelfs; was ook van alle andere munten te onderscheiden.

Ondertussen ben ik ruimschoots gewend aan de verschijning van €-munten: 5 dagen in de week werk ik er mee, die andere 2 gebruik ik ‘t als consument. In 1 oogopslag zie ik ‘t verschil tussen munten met lagere waarde dan 1 € & die van meer. & Ook aan de grootte-verschillen zijn m’n ogen inmiddels gewend.
Om me te realiseren hoeveel geld ik uitgeef bij aankoop van luxe-goederen, of hoeveel salaris ik ontvang aan ‘t eind van de maand, zie ik me nog altijd genoodzaakt ‘t bedrag te vermenigvuldigen met 2,2. Dan besef ik me weer wat ‘t waard is.
Ter illustratie van ‘t nog niet beseffen van de waarde: ik heb tegenwoordig eerder € 100,- op zak, dan € 50,-. Terwijl ik vroeger 100 gulden toereikend achtte.

Ik kan met voorgaande aspekten van ‘t gebruik van de € niet zitten. Dat zal een geleidelijk gewenningsproces zijn. Misschien gaan er wel jaren overheen voordat de gewenning volledig is. Daar hield ik voor de introduktie rekening mee.

Maar dat geluid, dat geluid is verdwenen.
Als iemand een muntje liet vallen, wist ik gelijk wát er viel: ‘Ach, ‘t is maar een duppie.’
Moest ik de kassa vullen, dus de zakjes kleingeld daarin legen, wist ik bij ‘t rammelen welk zakje in welk vakje geleegd moest.
Dat is niet meer. Er vind geen 1duidig gerammel plaats, waardoor vergissing niet mogelijk is. ‘t Rammelen van de zakjes levert een geluidsworst op: alles klinkt ‘tzelfde. ‘t Stuiteren van een muntje op de grond kan betekenen dat ‘t eender welk muntje uit de hand geglipt is. Slechts 1 & 2 cent kunnen hierin herkend worden, maar juist die zijn in dat geval niet interessant.

‘t Geluid van de €-muntstukken mist karakter. Er is geen onderscheidend geluid die elk munt uniek maakt. Geen trilling der metalen doet de oren spitsen.

Ik tr€m ‘t gemis van mooi gerinkel in Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *