aan mezelf & alle anderen

Met nog maar 2 nachtjes slapen te gaan, wordt ’t toch tijd, voor de zekerheid, niets dan zekerheid gebiedt mij hiertoe over te gaan, dat ik melding maak, wellicht ten overvloede, maar ik kan natuurlijk niet weten in hoeverre men op de hoogte is van al mijn zielenroerselen, of anders van de uitingen hiervan, van ’t feit dat ik overmorgen weliswaar jarig ben, een heuglijk feit, vooral ook omdat ik daarmee ’t magische getal 40 achter me laat & nu serieus op weg ga naar een getal dat men wel als halverwege kan beschouwen, zo zie ik in ieder geval ’t volgend streefgetal 50, niet dat ik er dan vanuit ga dat ik nog een keer ‘tzelfde aantal jaren in levende lijve op deez’ aard zal kunnen verblijven, maar ’t klinkt nu 1maal zo: 50, de helft van 100; hoewel ’t natuurlijk wel mooi zou zijn, mooi meegenomen moet ik zeggen, 100 jaren genoeglijk te kunnen leven & dan misschien nog iets langer (ik lees zojuist de bijbel & bemerkte dat al die voorvaderen van ons, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, Metuselach, Lamech, Noach & dan in iets mindere mate de directe opvolgelingen van laatst genoemde, toch wel degelijk een behoorlijke leeftijd hebben mogen bereiken, waarbij een veelvuldigheid van 100 eerder regel dan uitzondering was, waarop ik bedacht dat als ik toch veel beter voedsel tot mij krijg, de medische kennis stukken beter is dan in die oertijd, psychische begeleiding mij een hoop kopzorgen & reumatiek hebben bespaard in ’t verdere leven, ’t toch best mogelijk moet zijn voor mij een redelijk aantal in jaren te behalen, een 100-tal zal ik zeker tevreden mee zijn, maar waarbij ik moet aantekenen dat die heren van lang gelee wel wat meer hulp konden verwachten van hun here gods dan ondergetekende); dat ik dus weliswaar over 2 dagen jarig ben, mij kan verheugen weer een streepje te mogen zetten op m’n vergankelijkheidsstaat (ik verzin dit woord net; ik dacht: ‘Hoe zal ik dit nu weer ‘ns zeggen, zonder dat ik in herhaling val van steeds weer dezelfde woorden?’, vooral ’t woord ‘jaren’ & de diverse vervoegingen & variaties had ik in ’t verhaal reeds gebruikt; ’t werd tijd een nieuwe invalshoek op ’t niveau van woordgebruik aan te wenden, & ik moet zeggen dat ik er zeer tevreden mee ben, zoals ’t woord er nu bijstaat, z’n diensten aan mij verleent door te zeggen wat ’t zegt & hopelijk duidelijkheid schept in wat ik nu eigenlijk bedoel te menen, meen te zeggen, zeg te bedoelen, meen te moeten bedoelen door ’t te zeggen, maar ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar aan lezer dezes overlaten), in die zin dat ’t dan 41 jaren geleden is, & niet anders dan dat, mijn ouders hebben ’t mij zo verteld, hebben mij op die wijze bij de burgerlijke stand geregistreerd, waarschijnlijk mijn vader, want m’n moeder moest nog even bijkomen van de 8 pond die ik bij aanvang zwaar was, dus dan zal ’t wel waar zijn, ervan uitgaand dat ik niet tussentijds door buitenaardse wezens tijdens ’t speelkwartier ontvoerd ben, hoewel ik dat toentertijd wel ‘ns gespeeld heb met m’n vriendjes van ’t schoolplein, & daardoor een tijdsbeam (ik moet altijd aan startrek & doctor Spock denken als ik ’t woordje ‘beam’ gebruik) heb mogen meemaken, wat natuurlijk wel zou verklaren waarom ik na al die jaren nog steeds zo goddelijk jong kan ogen; 41 geregistreerde & daarom officiële aardse jaren, die dan niet worden gevierd, omdat ik eens aandacht wilde besteden aan al die dagen dat deze wereldbol mij gevoeglijk om haar as laat draaien, ook geen sinecure, zeker als men dat toch elke dag weer moet doen, & dat niet alleen míj, maar met mijn persoon een paar miljard anderen bovendien, om nog maar niet te spreken van al dat andere kruipend, vliegend & zwemmend gedierte (ik sla bij deze maar even ’t glibberende gedeelte van de schepping over, want dan gaan bij mij de haren in m’n nek, hoewel ik ze kortgeleden nog geschoren heb, vanwege akelige kriebel ism ’t labeltje van mijn t-shirt, akelig rechtop staan, waardoor ’t bevingeren van ’t toetsenbord mij een ietwat minder gecontroleerd zal afgaan & de backspace- & del-knoppen aan voortijdige slijtage onderhevig zullen zijn), daarbij er bovendien voor zorgend dat niemand zomaar van de aardbol los zal komen, ik snap nog steeds niet precies hoe of-ie ’t toch elke keer weer flikt, wat echter de pret niet mag drukken, want ’t aantal dagen die ik wilde gaan vieren bedraagt ’t aantal van maar liefst 15.000, niet gering, zeker ook omdat ik, voorzover ik weet, de 1e ben die dit heuglijk feit naar voren wil brengen door er een feestje omheen te bouwen, waardoor ’t lijkt alsof ik de 1e ben die deze mijlpaal heeft bereikt, wat natuurlijk niet zo is, maar ’t zal te veel woorden vergen dat ook nog ‘ns uit te gaan leggen, wat me overigens dwingt te vermelden dat die 15.000 an sich niet zo heel erg bijzonder zijn (ik hoor u denken: 1st begint-ie er over alsof ’t een zeer markant getal is & vervolgens waagt-ie dat meteen weer in twijfel te trekken), alswel ’t gegeven dat juist deze 15.000e verdagdag valt op de datum 5 Mei 2005 (ofwel: 5-5-5), de 125e dag van ’t jaar, 25 dagen na mijn eigenlijke verjaring, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, & dat nog wel allemaal tegelijk!

U bent hiervoor uitgenodigd (hier komt een 2e uitroepteken)!

5 Mei aanstaande dus, tussen 15.00 & 22.00 uur, bij mij thuis, te Amsterdam, 27 nachten slapen vanaf hier.

Bewaar deze uitnodiging dus zorgvuldig, prent ‘m anders in uw hoofd & bereid u voor op een goed humeur, die alleen nog even beter zal worden gemaakt door ’t genot van bier (mijn specialisme, of eigenlijk die van mijn feestjes, waarbij ik u wel kan verklappen dat ’t nog lekkerder, ’t lijkt bijna onmogelijk, nog specialer zal zijn dan voorgaande jaren)

Groetend,

Ton.
Zijp heet mijn achternaam.

Nawoord: Ik verstuur dit bericht aan alle vrienden & kennissen, broers, schoonzussen, neven & nichten, alsook andersoortige aanverwanten of tijdverslindende gerelateerden waarvan ik ’t i-meel-adres bezit. Mocht ’t in uw kring van omgang voorkomen dat iemand deze uitnodiging niet heeft ontvangen, schroom niet deze persoon bij de haren naar mijn stulp mee te slepen op voornoemde datum, want uiteindelijk is eigenlijk iedereen welkom. Als ’t bier maar op gaat, dan ben ik een tevreden mens.

Nanawoord: Voor de zekerheid plaats ik dit bericht, deze uitnodiging ook op m’n site, echter zonder nadere specificatie van m’n adres.

Giganawoord: Weet u overigens dat 27 gelijk staat aan 3 x 3 x 3?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *