Bierbescheidt

‘t Bescheidt inmiddels een wijl geleden, ‘t ware om precies &de gelijk te zijn den 4e maart in ‘t jare des heren 2000 &de 19 jaren na zijn 1e verschijnen op aard, dat ik mij ziek &de ellendig meldde bij mijn chirurgijn. Hij stond me welgemoed te woord, begrepende te verstaan dat ik gestuurd alsook op ‘t hart gedrukt gekregen hadde van enen vriendin dewelke mij bad raad alsook bijstand te verzoeken bij een geneesheer van de personalen aard, dewelke ik al regelmatig pleegde te bezoeken als ware hij de arts van mijn domiciel.

Wij hebben deze verjaring, dewelke heden ten dage zijn beslag krijgt als zijnde enen jaar, een wijl gevierd &de welbevonden niettegenstaande ‘t factum dat een bedroefenis ons tevens te pakken had &de begeleide.
‘t Bierige aspect wiens aanwezigheid zich menigmaal liet gelden door mijn beroepsbeoefeningen inwelke beproevingen van ‘t gerstenat een noodzakelijk &de tevens kwadelijk karakter met zich meedroeg, maar mij met vrolijk & jolig allooi betooide, was tot enen jammerlijk einde, hoewel in enig 1e malen van des korten tijdmatigheden alsook niet voor des levens lang beoordelend gestaafd, bekomen.

Een wijle later werde dezen echter bevestigd door berispingen &de behartnadrukken mijn gewelf & omwelf des lichaams niet meer te belasten met zwarigheden diewelke de 5 vemen van kilogewichtigheden geëxponeerd zouden hebben.

Met bedroefd & gegriefde harte & smerts voor een bescheid van weleer, waaraleer ik me welvuldig wist te laven & eenieder mij beschouwende als ene man wiens beschonkenheid hem niet aanzag of misrekenen kon, moest ik &de mijndere personen beschouwen dat menig mensch zich heeft kunde beschonken &de laveloosheden hebbe genomen als een ervarenschap, dat ik mijne leven in den biere als een nobele &de weledelgeschapen professorie heb betracht.

Zijnde dit den belevende afscheidenske wellicht van ‘t bierschap mijn, dat welluidend & lovend begeleid hebbend & bracht tot hieren (alsook bieren).

Waarbij ik u seggende van proosten & tot welbeheer uit Zijperspace, den 4e maart enen jaar na bescheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *