i-meeltje

Beste mensen,

& Dan bedoel ik u allen: tot mijn spijt kan ik de meel bezorgd op mijn normale i-meel-adres, gerelateerd aan zijperspace.nl, tenminste in ieder geval die afgelopen dagen via dat adres aan mij verstuurd is, niet lezen. De server was down, zoals dat in modern nederlands dan heet. & Dat heeft nog enkele naweeën tot gevolg.
Misschien dat ’t in de loop van de dag reeds verholpen is; er wordt natuurlijk hard aan gewerkt, maar ik kan u niets verzekeren. Maar bovendien, zo voelt mijn plicht, dien ik u hiervan op de hoogte te brengen, daar ’t mogelijk is dat u de afgelopen dagen de intentie mij een meeltje te willen sturen uiteindelijk heeft gerealiseerd & een volmondig geestelijke ondersteuning uwerzijds aangaande ’t jammerlijk niet bereikbaar zijn van mijn weblog, alsook andere services mijnerzijds, geheel & al aan mij voorbij gegaan is. Gewoon omdat de meel niet bij mij terecht gekomen is.
Dat spijt mij dan zeer. Ik had graag op de hoogte gebracht geweest geworden alsook genoten willen hebben van enige belangstelling uwerzijds mbt mijn leed. Want leed is ’t wel degelijk (daar wil ik u echter niet al te veel mee lastig vallen).

Laat ik u bij deze op de hoogte brengen, benevens dus ’t feit hierboven reeds vermeld, dat ik ook bereikbaar ben onder een ander meeladres, dat begint met zijperspace, vervolgd wordt met de naam van m’n provider, zijnde xs4all; & eindigt met .nl (deze omstandige wijze van uitleggen wat mijn alternatieve i-meel-adres is, wordt mij direct ingegeven door de overdadige hoeveelheid spam die ik dagelijks mag ontvangen, welke kwantiteit ik vanzelfsprekend niet wil verhogen). ’t Bedrijf kennende dat schuilt achter dit adres weet mij elke keer gerust te stellen, gaande de mogelijkheden van internet & ’t bereikbaar zijn van eenieder die daartoe aangesloten is.

Mocht men dus nog ’t genoegen willen opvatten mij van enig medeleven op de hoogte te stellen aangaande de onbereikbaarheid afgelopen dagen, dan zou ik, natuurlijk in ’t onmogelijke geval indien ik u was, gezwind ’t toetsenbord vatten & mij hiervan kond te doen. Laat u zich echter niet dwingen door enigerlei somber stemmende berichten mijnerzijds & behoudt u zich vooral spontaniteit als voornaamste doel als motivatie aangaande dit streven.

It might be that you don’t understand the above message. Than you probably do not completely understand the dutch language. I just wanted to inform you that the e-mail-adress people normally use didn’t work, already for some days. So I couldn’t read what you all sent to me. In that case, I advise you to redirect those messages to me via the e-mail-adress I have at the provider xs4all, that ends with .nl and starts with zijperspace, which nearly always works.

I sincerely greet you all, and that sort of things but than in dutch,

Ton, the man from Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *