leencanta

leencanta

In mijn niet aflatende zucht in de stedelijke jungle een ongeregistreerd exemplaar van de Canta LX te vinden, ter meerdere glorie van mezelf alsook die van de groep amateurfotografen die zich ‘tzelfde doel hebben gesteld, maar vooral dat 1e, eerlijkheid gebiedt mij dit te bekennen; in die zucht dus, een bezieling, een streven, een poging anders te zijn dan anderen, mij te presenteren als iemand die er mag zijn vanwege ’t zijn & vanwege ‘tgeen dat dit ‘zijn’ met zich meebrengt voor anderen, nut, plezier, geestelijke verrijking & wat dies meer zij; die zucht die als een briesje mijn wezen kan beroeren, niet zozeer resulterend in grootse daden, nee, die slechts tot ietsiepietsie, pietepeuterig, priegelig kleine daadjes leidt, waar die nederlandse verkleinende vervoeging zelfs niet toereikend minimaliserend genoeg voor is, & waar de rest van de bevolking hoegenaamd niets van zal merken, behalve dan die enkeling die genegen is een enkele keer links zowel als rechts te kijken om te zien of er ook nog iets anders leeft langs ’t pad dat hij betreedt & daarbij niet meer zal opmerken dan: ‘Hé, kijk nou, die heeft een invalidenwagentje op de korrel genomen,’ in die hoedanigheid & met die motivatie (laat ik terugkeren waar ik begonnen ben) sleepte ik mij door ’t amsterdamse, om zowaar, op ’t moment dat ik me wel heel laag bij de grond bevond, te mogen opmerken dat er ook een mogelijkheid bestaat een Canta te lenen, ik zeg: LENEN, van de firma RNB Autoschade, maar, ik heb nog niet gekeken, ’t zal me echter niet verbazen als men deze voorwaarden aan al die gratisheid verbindt, waarschijnlijk alleen op de voorwaarde dat uw voorgaande exemplaar geheel & al door een vrachtwagen is verpletterd (waarbij ’t alleen maar te bewonderen valt dat u in die hoedanigheid nog steeds de moed niet op wil geven & onverminderd uw lichaam verlangt voort te bewegen over de verharde wegen die de here ons heeft toebedeeld).

Tot veel genoegen van eenieder in Zijperspace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *