Webloggerlijst.nl

Webloggerlijst.nl is zojuist de lucht in gegaan. Ook bereikbaar onder de domeinnamen blogupdates.nl & loglijst.nl. Als je zelf een blog hebt die je regelmatig een post plaatst, kan jezelf op dezelfde pagina aanmelden om er tussen te komen te staan, zodat mensen op de hoogte zijn van je updates (& die van anderen). Geef ‘t adres ook door aan je bezoekers door dit nieuws te delen.

Maar met de volgende druk op de knop komt Zijperspace weer even bovenaan te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *