Omgeknoopt

Morgen is m’n laatste dag. Ik ben ’t na al die jaren wel verplicht ’t aan te kondigen. Hoewel ik dus al 2 jaar op non-actief sta. Omdat ik ’t niet kan, omdat ik ergens over m’n grens heen ben gegaan.

Dus doe ik morgen wat ik afgelopen 2 jaar heb gedaan om te zorgen dat ik verder kom: niet werken. Zoals dat heet.
Maar ik hoef inmiddels niet níet te werken om te voelen wat er scheef zit. Ik hoef maar een beetje ’t idee krijgen dat ik hard m’n best gedaan heb om te voelen dat ik íets gedaan heb, & dat voelen wordt vervolgens een blokkade om tot ook maar íets te komen.
Alsof je de steeplechase 200 m hebt afgelegd, wonderbaarlijk niet bent gestruikeld, maar je lichaam. Je lichaam.
Voorovergebogen lijkt ’t zich te gevoelen.

Verder kom ik vaak niet in pogingen tot omschrijving van wat ik voel. ’t Is een gevangen zijn in een band, borsthoogte, zonder benauwdheid, maar wel met al ’t andere dat beklemt & bovendien transpireert zonder druppels.
Ik zit gevangen dan, in een lijf dat buiten z’n eigen borstkas weliswaar geen tralies voelt, maar evengoed fijngeknepen lijkt te worden.
Ik heb in m’n leven wel last gehad van hyperventilatie, maar omdat mijn lichaam die kennis in zich herbergt, lijkt dit er niet op. Want wat heeft ’t er aan als ’t zo gemakkelijk valt te herleiden?
Kennis daarover lijkt ’t begin van de bestrijding.

Ik ben ’t bos ingegaan. Mijn best mogelijke remedie.
Maar waar ik aldoor mijn trucs kon inzetten om de valse aanvallen te ontduiken, weet ’t me, zelf ook getraind inmiddels, toch te vinden. ’t Vormt zich naar talloze voorbijgangers & de daarmee gepaard gaande afwezigheid van rust.
Ik voel 1st hun stemmen, maar als ik een tijdje concentratie, ’t verdiepen in m’n vondsten in de natuur, veins, weten hun blikken mij als priemende lasso’s zich naar hen toe te trekken.

Tot een kind z’n stem laat klinken, zoet zacht van op een afstand waar z’n stem nog niet vandaan reiken kan, & bij herhaling blijkt te vragen wat ik zoek.
We zijn in ’t donkere gedeelte, waar de eiken, hoewel ontdaan van hun bladeren, nog talrijk verzameld staan aan levende zowel als dode stammen, zodat stemmen zo sierlijk onschuldig nog makkelijk verloren gaan.
Wat ik zoek?

Ik wijs ‘m op de witte vlekken aan ’t dode, ontschorsende hout, waar ik deels schuld aan heb om te kunnen zien wat er anders is aan de wereld dan wat in 1e instantie slechts aan de oppervlakte aanwezig.
‘Je mag wel even komen kijken,’ nodig ik ‘m uit.
Z’n vader neemt de aanmoediging van ‘m over. Z’n bierflesje uit ’t beeld wegmoffelend. Even later blijkt dat een aanleiding om te bekennen dat hij me van mijn werk (‘Dat eindigt na morgen,’ wordt onge-echo’t genegeerd) kent.

Ik vertel over kaas- & tandzwammetjes. Laat een eikentrilzwam zien plus een foto van de zojuist gevonden kever in net zulk dood hout.
& Terwijl ik praat over wat leeft in of ten koste van wat al overleden is, knoopt ’t jochie in zijn verlegenheid een jong takje om ’t dunne stammetje van waar ’t vandaan komt.

‘Kijk, die groeit om zichzelf heen,’ prijst hij zijn zelf gecreëerde vondst.
Vader zegt: ‘Dan moeten we daar straks over 2 maanden daar weer naar komen kijken. Hoe ’t om zichzelf heen groter & dikker is geworden.’
& Ik ga na die woorden weer verder naar dingen waar ik zelf nog geen weet van heb.

Maar ik gebruik andere woorden, want anders snapt-ie niets van Zijperspace.

Instaspaced (LXXVI)

Ze waren al iets voordat ze samen gingen bestaan, ze hadden al, hoewel minder, omvang, ieder van hun z’n weg geslecht om uiteindelijk deel van elkander te zijn: een nieuw nu, een ander ik – ze zijn door de aderen der bomen omhoog gestuwd of gecondenseerd toen ze in aanraking kwamen, geen botsing, eerder smelting samen tot nieuw volume, nieuw bestaan, voor zolang dat valt vol te houden, want alles stroomt, ook waar ’t naar de ochtendlijke koude zondagstilte ruikt.

Inmiddels maandag in Zijperspace; dat voelt toch anders.
(Foto [in betere kwaliteit, want rottig kopiëren als je je eigen foto’s ergens anders wil plaatsen & ‘t je onmogelijk wordt gemaakt door FB] & tekst eerder geplaatst op Instagram.)

Zwaartekracht

Soms voel ik dat ik bijna zover ben. Dan is een extra sweater voor comfortabel warm te veel of enigszins te zwaar of schuurt de trilling van m’n oogleden te droog. Ik denk te weten waar de pijnen liggen, ze te duiden, te net niet te mijden, maar er zeg maar mezelf in te leggen, een dompel, een omvatting, een opname tegelijk is nog net niet bereikt.
M’n hoofd is niet leeg, eerder gevuld van vuurvliegjes die een weg wijzen van waar de woorden liggen, de gebruiksaanwijzing voor m’n vingers te vertalen wat tintelt van stilzwijgende opwinding om er uit te mogen. De hond die kwispelt, ’t kattenluikje bepoedeld door de wens om aandacht bij ’t teken ’t huis misschien wel niet te verlaten.

Alles ligt op de overgang, nog enkele druppels & daar komt stroom-over, de voorspelling van een cohesie die vrolijk ’t loslaten vertelt van een olijke waterval van gelijk spetter & sputter. Ik ben er maar ben er nog maar net niet.
De vingers houden de toetsen aan ’t randje vast. Rechtsboven van wijsvinger links de mogelijkheid om de ’t’ alvast de regen te voorspellen van stampen voor druppels die woest heerlijk een verticaal oprijzend gordijn gaat schapen & linksmidden de ‘d’ van ’t dreunen van hun allen tegelijk op tegels weerketsend om miniatuurtjesfonteinen te spuwen. De ‘e’ de ‘a’ de ‘o’ klaar om verwondering te schreeuwen, de verrassing van ’t nog onbestaand woord.

Zover ben ik nu, alles in lichaam & hoofd in gereedheid om tot aankondiging van een vreugde van woorden te worden die hunzelven tot kluwen verknopen, raaskallend improvisaties verkonden, van niets onmogelijk & ’t stopt pas als ’t zichzelf uiteindelijk tot onweer voorspelt.

Klatsboem, zegt de boom.

& Alice is terug Zijperspace in gelegd.

Tetter

Ik tetter rond. Want ben vol verbazing wat er met me gebeurt.
’t Is alsof ik fiets zonder handen, terwijl mijn vader me de 1e kunsten daarvan toont. & Me tegelijkertijd zonder verbiedt, nee: gebiedt om m’n handen aan ’t stuur te houden.

Ik ben ’t niet die dit allemaal initieert: ’t stormt op me af & ’t enige wat ik kan doen is ’t over me heen te laten komen als een grote golf, liggend in de plots niet meer bestaande eb-zone.
Ik ben een middelpunt. ’t Laat zich zo gevoelen. Men is bezig met mij, terwijl ik voorheen vooral met anderen bezig was. Me afvragend wat ze bewoog, wat ze gingen doen, waarom ze nog steeds bij mij in de buurt waren.
& Ik ze straks weer terugzie met een verslag van wat er is bereikt.

Alleen dat laatste is nog steeds geldig. Wat is de beweegreden dat ik een middelpunt ben: dat men zich bekommert (zonder ’t kommergedeelte van dat woord als negatief te beoordelen).

Tegelijkertijd heb ik er geen grip op. Er zijn dingen uit mijn handen genomen, omdat ik ze niet kan. M’n hoofd slaat op hol, m’n spierkracht van dingen doen is weg, ’t wordt tijd voor ingrijpen door anderen.
Niet ontmand, niet gehandicapt, niet definitief uitgeschakeld. Eerder lichtelijk onnozel, onbeholpen, & nogmaals meermaals on-, zonder de verschrikkelijke negatieve talige betekenis daarvan.
Tijdelijk uitgeschakeld. Zoals een mens kan zijn.

Mijn geluk is dat ik ’t kan vertellen. Dat ik bedreven ben m’n toetsen te roeren. Daardoor vraagtekens in hoofden kan doen vermisten & na die morgenstond van vage kennis klaarlichte dag kan tonen door mijn verhalen te vertellen.
Ik heb woorden.
Veel.
& Als ik blijf ‘praten’, komt er vanzelf betekenis.

Van losse eindjes knoopt men vangnetten in Zijperspace.

Snoer

De voortgang hangt af van een snoer. Zo doet mijn hoofd na allerlei afwegingen vermoeden. Waarbij ik daar onmiddellijk aan moet toevoegen dat genoemd hoofd geneigd is zich te laten sturen door als de onbetrouwbare golfslag aan een zandkust voordoende luimen.

Ik heb me ongemerkt laten verleiden zo min mogelijk zelf te onthouden. Volledig overgeleverd leef ik, wandel ik, adem ik voort, voorzien van die paardenmaskers die de gebruikers moeten verhoeden extra informatie uit de omgeving te halen. Zodat er geen afleiding is, geen extra bagage, er vederlicht van onwetendheid alleen nog maar vooruitgegaan kan worden.
Dus heb ik geen routes meer opgeslagen, ligt er geen plattegrond gereed voor gebruik in m’n hoofd klaar, zijn de mensen weliswaar geen telefoonnummers meer, maar zonder dat snoer zijn ze ook niet meer oproepbaar.

Help me eens, kan ik nu fluisteren, misschien wel schreeuwen, & niemand die toestroomt of een vanzelfsprekend eenvoudig advies suggereert.
Zo dadelijk, als mijn telefoon geen puf meer heeft om de informatie van de berichtenservice door te sluizen, bij gebrek aan snoer, zal men zich slechts verwonderen dat Ton’s handen even niet bereid zijn vingervlug over toetsen te scheuren om te laten weten dat hun heer nog bestaat & woorden op hun beeldscherm praat.
Ik heb ‘m in veilige quarantaine gelegd, men zou bijna zeggen; een maatregel van deze tijd, zodat-ie niet voortijdig, voordat al ’t noodzakelijke gecommuniceerd is, z’n laatste adem blaast.

Ik ben onthand, besef ik me. Ik kan nog kijken wat de wereld doet. Ik ben in staat me er in te bewegen. Maar zo gauw de klok slaat dat ’t laatste beetje energie verbruikt is, wordt een gesprek lastig. Geen mogelijkheid meer om te zeggen dat dit wenselijk is, buiten dat blijft elke zucht of desnoods luide schreeuw ongehoord.

Er waren daarstraks nog 19 streepjes te gaan, maar terwijl dit slepende typen, gestoord door allerlei overpeinzingen waar ik straks in alle opgelegde stilte me zal bevinden

Spreek uw boodschap voor Zijperspace in na de piep…
Piep.

Instaspaced (LXXV)

Ik heb al eens eerder geschreven dat men ’t woord ‘gewoon’ & natuurlijk ook ‘gewone’ af zou moeten schaffen als duiding van soorten: ’t bijzondere wordt ’t organisme ontnomen & er wordt een overdaad aan als algemeen te beleven saaiheid aan z’n bestaan toegevoegd; hoewel je zou denken dat als iets groot is ’t vanzelf de aandacht trekt, is ook dit zo’n benaming die zorgt voor een onbewuste versaaiïng- je schakelt een nieuwsgierigheid uit naar een aspect van ’t organisme als ’t de omschrijving ‘groot’ al als 1e deel van z’n benaming heeft gekregen, terwijl nadere bestudering van ’t fenomeen tot grotere verrassingen had kunnen zorgen.

Alles wat gedoemd is groot te zijn, zal iel eindigen in Zijperspace.
(Foto [in betere kwaliteit, want rottig kopiëren als je je eigen foto’s ergens anders wil plaatsen & ‘t je onmogelijk wordt gemaakt door FB] & tekst eerder geplaatst op Instagram.)

J.

Je hoeft me niet te condoleren. Ze was geen vriendin van me.
Ze werd 49. Ik leerde haar kennen toen ze ong 17 was.

’t Was een rockabilly-feestje. Drie deuren verder zal ’t ong zijn geweest. In een flat van 3 etages die je in Amsterdam niet zo’n naam zou geven.
Zij was met een rockabilly, dus was zij dat ook in die tijd.

Maar ik had geen aandacht voor haar. Ik had aandacht voor degene met wie ik een paar dagen ervoor ’t bed had gedeeld.
Iedereen kende iedereen, zou elkaar nog een paar jaar blijven kennen, maar rockabilly was niet echt mijn ding. Feestjes met gratis drank wel. Toen ik daar genoeg van binnen had, kreeg ik m’n zin & kon ik weer enkele deuren terug.

Wonend in Amsterdam kwam ik vaak voor speciale gelegenheden terug. 1st Voor m’n weekendbaantje in de bieb, later voor werken achter de bar ook. Daarna moesten ’t familie-aangelegenheden zijn, want geen ov-kaart meer. Na afloop daarvan dan evengoed naar dezelfde bar. Iedereen wist nog wie ik was. Dat kon ook niet anders. We waren in Den Helder.
Dan zou ik laat in de nacht dronken in m’n bed op zolder struikelen. Evengoed onderweg daarheen de kraaktredes van de trap proberen ontwijken. Maar m’n immer waakzame, bezorgde moeder bedotte je niet.

Maar die nacht kwam ik niet. ’t Rockabilly-meisje dat goth-dame was geworden, vrijgezel ook, had ik gezegd dat als ik bij sluitingstijd in een Helderse kroeg was wel met een vrouw naar bed wilde.
& Zo geschiedde. ’t Was immers sluitingstijd. & Ik weet niet of iemand zei dat dat goed was.

Enkele maanden later stond ze bij mij aan de bar waar ik al enige tijd werkte.
‘Ik woon nu ook in Amsterdam,’ zei ze.
‘O?’, reageerde ik. ‘Maar wil je ook iets bestellen?’

Bij de 2e keer ging de volgorde van de conversatie al anders. Ze bestelde 1st. & Ging toen vertellen hoe ’t met haar ging.
‘Ja, zie je, ik kom net uit ’t ziekenhuis.’
Een soortement hum volgde mijnerzijds.
”t Kind is verwijderd,’ vervolgde ze. ‘Ze hebben ’t kind van jou er uit gehaald. ’t Kon niet blijven leven.’

Ze heeft nog meer gezegd. Ik heb haar gevraagd of ze dat niet aan de bar wilde vertellen. We hebben na sluit kort gepraat.
& Ik heb m’n broer gebeld.
‘Man,’ zei hij, ‘ze heeft de hele tijd schijnzwangerschappen. Dit is minstens de 3e in een paar maanden tijd dan. Ze nemen haar niet meer serieus in ’t ziekenhuis.’
Den Helder was nog steeds klein, zo bleek. Iedereen kent iedereen.

Ik heb er een oplossing voor gevonden. Haar gezegd dat ik ’t niet geloofde. Dat ze wel mocht komen, maar daar niet over moest praten in ’t midden van de tent.
Waarna ze met andere verhalen kwam. Een nieuwe vriend. Ze zou emigreren. Een fantastische nieuwe baan. En ik zag dat ze anderen ook haar verhalen vertelde.
Ik weet niet of ik daar onderdeel van was. Maar ik vermoedde van wel, vooral toen een vaste klant zei dat ze wist dat ik niet deugde.

Ze heeft me waarschijnlijk wel verteld dat ze terug naar Den Helder is gegaan. Na vele jaren. Maar ik heb ’t niet geregistreerd. Dat ze een nieuwe vriend had daar, heb ik ook niet echt opgeslagen.

Maar ze is vandaag overleden. Dat zal wel echt gebeurd zijn.

Bravoure is niets waard in Zijperspace.

Aankloppen

Ik heb ’t vanavond maar eens niet gedaan. Hoewel me toegefluisterd werd (’t werd niet verstaan, maar de boodschap kwam wel over) dat ik ook om de hoek even aan kon kloppen.
Maar nee, ik wilde niet weer 4 uur lang opgesloten zitten, gemummificeerd in paralyse van berustende angst. Een afweermechanisme om vooral niets te voelen van wat er allemaal gebeurt, gaat gebeuren of reeds voorbij is.

Ik woon in de buurt van ’t Oosterpark, Amsterdam. Daar deed ik vanochtend & vroeg in de middag nog ommetjes. Onderwijl toch eens onderzoeken wat voor meestentijds onbekend leven er zich nog meer voordoet.
Voor dat laatste krijg je geen punten. Voor iets meer versneld lantefanteren wel. Dat is: zwierend met je armen, glimlach schouderlangs gezelschap, op die behoorlijk bezette paden nu de pauze een vlucht uit huizen, gebouwen, mogelijk maakt, toch ootmoedig wisperend richting de welkome lunchpartner, die net als jij pas begint te eten als thuis hervonden is; zo vindt de hedendaagse uitbraak dagelijks plaats.

& Ik voel de blikken branden terwijl ik te langzaam in vaart de korstmossen, nog meer verstild, van de bomen m’n camera in peuter. Zodat ik weet hoe ze heten. Want als ze geen naam hebben, dan heb je niets om aan te refereren, bestaat eigenlijk de beleving niet.

Ik heb er nu 3 keer gelegen & ben 3 keer voor niets weer weggestuurd. Ik was nog niet klaar voor ’t ledige. & Er was iets soortgelijks evenmin te vinden.
’t Zou wel een spiertje zijn, zeiden ze al bij de 1e keer. Maar wilden ze die onverlaat vinden, dan zouden ze de borstkas moeten openen. ’t Resultaat zou niet beantwoorden aan ’t risico van afwachten van wat misschien wel niet erger was.

In ’t OLVG heb ik nooit gelegen, hoewel om de hoek. Vanuit de praktijk van m’n huisarts werd ik mild verwijtend tot 2 maal toe richting AMC getransporteerd. Grapjes makend met ’t ambulance-personeel dat 2 keer per jaar zich traditioneel bezopen kwamen zuipen bij mij aan de bar.
De volgende ochtend een flink ommetje, voordat ’t mode was, gemaakt om de fiets naar zijn parkeerplek terug in de gang van m’n huis te brengen.
& In Nijmegen werd me op ’t hart gedrukt, hoe ironisch uitdrukkingen kunnen zijn, dat ik nooit meer door druk verkeer zelf een poging mocht nemen ’t ziekenhuis te bereiken.
Hoewel ik ‘onverrichter zake’ terug mocht keren na enkele uren lethargie.

Ik voel dat spiertje weer. Ik laat ‘m voelen. ’t Moet maar eens tot me doordringen dat-ie bij me hoort. Hij is ’t sterretje voor de kinders vroeg op oudjaarsavond, om hun straks slapendstil liggend te laten wennen aan ’t grote werk.

’t Wordt tijd dat ze dat laatste afschaffen in Zijperspace.

Achtergelaten

Ik leg m’n sjaal opzij, ergens waarvan je in zo’n situatie dan weet dat-ie straks dermate in de weg ligt dat je ‘m wél op moet ruimen. ’t Is gedaan, ’t is voorbij, hij is niet meer nodig.
Voorlopig.
Want dit is een klein ‘voorbij’.

Toen Pam ’t uitmaakte, ben ik naar Stella gegaan. Ik heb haar ’t verhaal verteld. We hebben elkaar, nee: zij heeft mij omarmd, & we hebben zachtjes heen & op & schouder neer, voetje opzij geschommeld.
De tranen kwamen wel. Maar ik wist gelijk dat dit de beste genezing was.

& Momenteel, of eigenlijk is ’t al gebeurd, is m’n huis op z’n kop gezet. Extra boekenkast betekent dat veel herschikt moet worden. & Alles herschikt betekent dat niet alles past in hoe ’t voegt in wat nog steeds zo is als ooit was.

’t Kussen achter m’n hoofd als ik op de bank boeken lees, dat kussen gesteund door shirts die wachten op hun beurt aangetrokken te worden. Een rare gewoonte, maar dat is zo gegroeid, & wat zich voegt in de omgeving, dat veeg je niet zomaar weg.
Maar dat kussen dus, met de shirt-ondersteuning, was afhankelijk van een krat met natuurtijdschriften, tegelijk met een groeiende stapel boeken daar bovenop.
Die vielen dus weg door die herschikking; de vermiste shirts die ooit onzichtbaar, maar nu opeens zichtbaar waren geworden, vonden geen steun. & Ik kreeg pijn in m’n nek of was meer druk bezig m’n hoofd in de juiste maar niet te vinden positie proberen te manoeuvreren dan dat ik las.

Ik heb moeite met dat alles ‘gaat’.
’t Hoort te blijven kleven. Alsof lichaamseigen. Dat denken mijn hersenen dan. Waar m’n lichaam misschien minder moeite heeft.
Voorbeeld: ’t kussen.
& Waar vrouwen, meisjes toen, me niet meer willen hebben. ’t Kon weken, misschien maandenlang dreinen, niet ’t fysieke, niet de aanwezigheid, vooral ’t idee dat de gevoelens weg moesten zijn.
Soms lukte dat toch.
Pam.

Ach, die sjaal, die sneeuw. Ik wilde vooral binnen zijn omdat alles verborgen was & ik toch niet ’t bos inging.
Wat ik mis is de sneeuw recht in m’n bek. Dat kwetsen van kou, dat maakt heimwee naar de jeugd van opgewassen zijn tegen sneeuwstorm.
Ik weet dat daar een voorbij in zit van straks strammer worden & tastende schoenen die als blinden tegen doven de voeten proberen te vertellen waar te gaan.

Wat ik daadwerkelijk mis is de reden om op ’t toetsenbord te rammen. De snelle vergetelheid van wat overdag gebeurd is stremt de toevloed van woorden richting ’t beeldscherm hier voor me. ’t Gemis aan beelden hoe ’t eens was & wat daar de reden voor was.
Ik kan ’t verzinnen, maar daar krijg ik ’t niet mee terug.

Verhaal nooit compleet in Zijperspace…

Cursus Lijfloggen, Deel 16

‘Dames en heren, jongens en meisjes, de bibliotheek gaat sluiten. Wil iedereen de boeken en andere materialen laten registreren.’

Dat mocht ik tien jaar lang op zaterdagmiddag door de intercom aankondigen. Het eind van onze werkdag naderde, de klanten dienden het pand te verlaten, zodat wij de boel aan kant konden maken en de boeken uiteindelijk weer op hun plek kwamen te staan waar zij maandag het makkelijkst terug te vinden zouden zijn.

Ik legde mijn stem in de microfoon. Ik had een radiopresentator op tv horen vertellen dat hij dat altijd op die manier deed. Hij was de man die introducties op bepaalde programma’s voorlas, of vooraankondigingen insprak: teasers. Met zware dictie. Je voelde hem door het hele huis weerklinken als zijn stem sprak.
Je moest de trilling in het apparaat voelen, zei de presentator. Als je dat niet kon, dan was je er niet geschikt voor.
Ik voelde de trilling die mijn stem veroorzaakte. Mijn vrouwelijke collega’s ook.
‘Oh, Ton,’ klonk Hannie tussen de studieboeken vandaan, op het moment dat alle ‘lezers’ de bieb hadden verlaten, ‘ik werd helemaal warm van binnen toen ik jouw donkerbruine stem hoorde. Ik moest me gewoon even vasthouden aan een boekenkast.’
Ik had die dag extra mijn best gedaan de mededeling zo laag mogelijk door de schappen vol leesvoer te laten vibreren. De uitzending van het interview met de radiopresentator had ik net de week ervoor gezien.
Ik had er weer een held bij. Of een vorige werd vervangen. Ik hoefde niet meer zo ‘cool’ te kijken als Kwai Chang Cain van ‘Kung Fu’, want ik wist dat mijn stem verdergaande gevolgen zou hebben. De koele Kwai Chang Cain-blik had gediend om mannelijke leeftijdgenoten angst in te boezemen, of in ieder geval respect af te dwingen op ‘t schoolplein; de donkerbruine uitvoering van mijn stem kon tot effect hebben dat een ander deel van de bevolking hun gedrag aanpaste ten gunste van mij. Ik was op die leeftijd gekomen dat dit mij beter uitkwam.

Zodoende kwam ik er achter dat ik met mijn stem mensen kon manipuleren. Zonder argumenten, zonder uiteenzettingen, slechts met een enkel zinnetje, getoonzet op een voor anderen gevoelige hoogte. Of laagte, moet ik zeggen. De baard in mijn keel had in mijn puberteit de mogelijkheid geschapen mijn stem met een zwaar timbre aan te dikken, die ik kon gebruiken om mensen die voor die toonsoort gevoelig waren naar mijn hand te zetten.

‘Goedendag. Met Zijp,’ zei mijn vader altijd door de telefoon.
Waarbij hij bij zijn achternaam naar de laagste registers van zijn stem gleed.

Ik wist hem perfect te imiteren vanaf het moment dat mijn reeds genoemde baard verdwenen was. Waarop mensen aan de andere kant van de lijn de zielenroerselen die eigenlijk voor mijn vader bestemd waren tegen mij begonnen uiteen te zetten. Zo gauw ik merkte dat het geen zin had met die informatie opgescheept te raken probeerde ik het relaas te interrumperen, om duidelijk te maken dat ze mij voor een ander lid van de familie hielden. Ik liet daarbij mijn stem wat hoger klinken. Anders konden ze somtijds blíjven doorgaan, ongeïnteresseerd in wat mijn vader over hun zaak te zeggen had.
Ik kon er wel eens wat aan hebben, had ik ondervonden, aan zo’n ontboezeming bestemd voor mijn vader, om alvast op de hoogte te raken van wat één van mijn docenten tegenover mijn ouders over mijn gedrag te zeggen had, voordat dit in familiegesprekken ter sprake zou komen. Mijn ervaring was dat leraren over mij altijd iets anders te melden hadden richting het opvoedende gezag dan dat zij mij tijdens de lessen probeerden duidelijk te maken. Vreemd genoeg zag mijn vader dat nou juist tegengesteld: ik zou de docenten iets anders toegevoegd hebben dan dat ik thuis daarover rapporteerde. Het was daarom zaak te profiteren van onze gelijkende telefoonstem.

Een mens heeft vele manieren om van z’n stem te kunnen profiteren, maar voornaamste functie blijft dat hetgeen van binnen beleefd wordt grotendeels door middel van dat gereedschap expliciet wordt gemaakt. Een mens is talig, ventileert een groot deel van zijn gevoelens en meningen dankzij de voortbrengselen van zijn spraakorgaan en weet mogelijk daardoor een ander persoon zich naar zijn beweringen te doen overgaan. Het hoeft niet altijd manipulatief zoals hierboven omschreven, maar het feit blijft staan dat degene die zijn mond houdt weinig invloed op de gang van zaken zal hebben.

Huiswerk: Stem! Laat uw mening horen. Of voeg u anders in uw zelfverkozen lot van stilzwijgende toeschouwer.

(Deel 0 staat hier, als introductie op wat ik 50 afleveringen lang heb volgehouden te schrijven voor ‘t weblogmagazine about:blank, maar verloren werd gewaand. Dl 1, Dl 3  [daar kan je ook lezen wat er aan de hand is met Dl 2], Dl 4, Dl 5, Dl 6, Dl 7, Dl 8, Dl 9, Dl 10, Dl 11, Dl 12, Dl 13, Dl 14 & Dl 15 zijn reeds herverschenen alhier. De komende tijd zal ik de rest van ‘t materiaal dat ik ondertussen geheel heb teruggevonden alsnog hier gaan publiceren.)